English
Ürünün Tanımı ve Kullanım Alanları

 

Selülozik bazlı boya, astar ve verniklerin inceltilmesi için tasarlanan özel tinerdir. Kullanıldığı ürünleri ideal oranda inceltir. Uygulama yüzeyi üzerinde buğu tabakası bırakmaz, ürünün iyi yayılmasını sağlar. İnceltmede kullanıldığı ürünlerde yağ bırakmaz ve bu nedenle kurumanın gecikmesine yol açmaz. Yüksek kaliteli solventlerden imal edilen bir incelticidir. Selülozik boyaların ve verniklerin tüm çeşitlerinin inceltilmesinde ve bu uygulamalarda kullanılan aletlerin temizlenmesinde güvenle kullanılır.Ürünün Tanımı ve Kullanım Alanları

 

Poliüretan boya ve verniklerin inceltilmesi için tasarlanan, nem içermeyen, inceltme tineridir. Tüm poliüretan boya ve vernik sistemlerinde kullanılabilecek, özel bir tinerdir. Poliüretan boyaların ve verniklerin tüm çeşitlerinin inceltilmesinde kullanılır.Ürünün Tanımı ve Kullanım Alanları

 

Akrilik boya ve verniklerin inceltilmesi için tasarlanan, nem içermeyen, ürünün iyi yayılmasını sağlayan inceltme tineridir. Tüm akrilik boya ve vernik sistemlerinde kullanılabilecek, yüksek kaliteli bir tinerdir.Ürünün Tanımı ve Kullanım Alanları

 

Endüstriyel bazlı ürünlerin inceltilmesi için tasarlanan özel tinerdir. Kullanıldığı ürünleri ideal oranda inceltir. Uygulama yüzeyi üzerinde, ürünün iyi yayılmasını sağlar. Yüksek kaliteli bir incelticidir. Endüstriyel ürünlerin tüm çeşitlerinin inceltilmesinde ve bu uygulamalarda kullanılan aletlerin temizlenmesinde güvenle kullanılır.Ürünün Tanımı ve Kullanım Alanları

 

Sentetik bazlı ürünlerin inceltilmesi için tasarlanan özel tinerdir. Kullanıldığı ürünleri ideal oranda inceltir. Uygulama yüzeyi üzerinde, ürünün iyi yayılmasını sağlar. Yüksek kaliteli bir incelticidir. Sentetik ürünlerin inceltilmesinde ve bu uygulamalarda kullanılan aletlerin temizlenmesinde güvenle kullanılır.Ürünün Tanımı ve Kullanım Alanları

 

Epoxy bazlı ürünlerin inceltilmesi için tasarlanan özel tinerdir. Kullanıldığı ürünleri ideal oranda inceltir. Uygulama yüzeyi üzerinde, ürünün iyi yayılmasını sağlar. Yüksek kaliteli bir incelticidir. Endüstriyel ürünlerin tüm çeşitlerinin inceltilmesinde ve bu uygulamalarda kullanılan aletlerin temizlenmesinde güvenle kullanılır.Ürünün Tanımı ve Kullanım Alanları

 

Selülozik bazlı boya, astar ve verniklerin inceltilmesi için tasarlanan özel tinerdir. Kullanıldığı ürünleri ideal oranda inceltir. Uygulama yüzeyi üzerinde buğu tabakası bırakmaz, ürünün iyi yayılmasını sağlar. İnceltmede kullanıldığı ürünlerde yağ bırakmaz ve bu nedenle kurumanın gecikmesine yol açmaz. Yüksek kaliteli solventlerden imal edilen bir incelticidir. Selülozik boyaların ve verniklerin tüm çeşitlerinin inceltilmesinde ve bu uygulamalarda kullanılan aletlerin temizlenmesinde güvenle kullanılır.Ürünün Tanımı ve Kullanım Alanları

 

Selülozik ve poliüretan bazlı boya ve vernikler için tasarlanan, nem içermeyen özel bir üründür. Selülozik ve poliüretan boya ve verniklerde ortam sıcaklığını yüksek olduğu durumlarda üründe herhangi bir yüzey probleminin yaşanmaması (kaynama, beyazlama) için %2- 3 oranlarında ürüne ilave edilerek kullanılır.Ürünün Tanımı ve Kullanım Alanları

 

Solvent ve Su bazlı ahşap yüzey uygulamalarının temizliği için tasarlanan özel bir üründür. Yüzeydeki yağ, kir, pas gibi lekelerin temizlenmesinde kullanılır.Ürünün Tanımı ve Kullanım Alanları

 

Solvent bazlı bir boya sökücüdür. Boya filmine oldukça iyi nüfuz eder. Hızlı boya sökme özelliği ve Kolay Uygulama özelliklerine sahiptir. Emülsiyon ve sentetik boyaları, lak ve plastik kaplamaları, fırın ve poliüretan boyaları, selülozik, akrilik ve oto boyalarını çabuk ve kolay çıkarır. Hem yatay hem de dikey yüzeylerde kullanabilir.