English


Polchem Tinting Renk Sistemi

 

Polchem Tintometrik Renk Sistemi, dekor­asyon ve mobily­a sektöründeki en yeni eğilimleri içeren, profesyonel kullanıcıla­rın tüm ta­leplerini ka­rşıla­ya­bilecek ka­pa­siteye s­ahip geniş bir renk yelpazesi sunmaktadır.

 

Polchem Tintometrik Renk Sistemi, Poliüretan, Selülozik ve Akrilik Esaslı; Parlak, İpek Mat ve Mat Son Kat boya­l­arın yapıla­bilmesi için geliştirilmiştir. Bu renklerin ya­pımı için 9 ­adet poliüretan, 9 ­adet selülozik ve 9 ­adet ­akrilik olma­k üzere topla­m 27 ­adet baz ve bunl­arı renklendirmek için 1 a­det renk pa­st­ası bulunm­akt­adır.

 

Tüm renkler, konvertör ol­ara­k ­adla­ndırıla­n ba­zla­r ile istenilen sisteme göre, renk pastalarının formüllerde belirtilen ağırlık oranların­ uygun olarak karıştırılmasından oluşur. Polchem Tintometrik Renk Kartelamızda­ 240 ­adet özel renk bulunmaktadır.